0986 59 68 79

Author: Chữ Ký Số Viettel

Phần mềm Itaxviewer đọc file XML

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, phần mềm iTaxViewer 1.4.0 đáp ứng Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế           Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC …

[Lỗi phần mềm KBHXH] – Xuất file hoặc ký file bị lỗi

Trong khi kê khai trên phần mềm kBHXH có một số trường hợp khi thực hiện khai báo BHXH gặp phải tình trạng xuất file bị lỗi hoặc ký file bị lỗi thì hãy nghĩ đến việc chỉnh lại định dạng ngôn ngữ máy tính của Anh/Chị nhé ! Các bước để thực hiện điều chỉnh …