Thẻ: dvc.vst.mof.gov.vn

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG DỊCH VỤ CÔNG KBNN

Hướng dẫn xử lý một số vấn đề trong dịch vụ công KBNN, bài viết để quý khách tham khảo theo chia sẻ của dvc KNNN:

Chú thích viết tắt:

ĐVQHNS: Đơn vị quan hệ ngân sách

KBNN: Kho bạc nhà nước

KTV: Kế toán viên

KTT: Kế toán trưởng

CTK: Chủ tài khoản

NSD: Người sử dụng

CTS: Chứng thư số

DVC: Dịch vụ công

ĐVQHNS làm hồ sơ đăng ký sử dụng DVC, trạng thái hồ sơ là “Chờ hoàn thiện” nhưng NSD chưa biết cách để trạng thái này chuyển sang “Chờ phê duyệt”.

+ Tất cả thành viên có chức danh tham gia DVC là KTT/ CTK/ Ủy quyền kế toán trưởng/ Ủy quyền chủ tài khoản đều phải xác nhận và lấy thông tin số serial. Sau bổ sung đầy đủ các thông tin (nhất là thông tin serial của thành viên có sử dụng chứng thư số) thì người sử dụng (NSD) cần ấn nút “Ghi” ở trang thông tin tương ứng với thành viên đó. Tất cả các trang thành viên của thành viên sử dụng chữ ký số phải được ấn nút “Ghi” thì trạng thái hồ sơ mới chuyển sang “Chờ phê duyệt”.

dịch vụ công KBNN

Sau khi lấy thông tin chữ ký số xong thì ấn nút “Ghi” ở dưới trang thông tin thành viên đó:

KTV nhập chứng từ xong, khi gửi phê duyệt lên KTT thì không có kế toán trưởng nào để chọn.

+ Trong hồ sơ đăng ký sử dụng DVC mà đơn vị gửi kho bạc, user kế toán viên đóng 2 vai trò là nhân viên và kế toán trưởng thì chỗ chức danh tham gia DVC phải chọn là “Kế toán trưởng” -> Do đơn vị chọn là “nhân viên” nên hiện tại ở đơn vị chưa có user nào có chức danh kế toán trưởng cả -> KTV đơn vị cần làm hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin, sau đó gửi sang Kho bạc nơi mở tài khoản, để điều chỉnh lại thông tin đúng cho user này.

Hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin của ĐVQHNS đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” nhưng đơn vị không thấy nút “Ký số” ở bước 4 để phê duyệt hồ sơ.

+ Do đơn vị đang đăng nhập bằng user kế toán viên hoặc kế toán trưởng, đơn vị cần phải đăng xuất ra khỏi user kế toán viên/kế toán trưởng. Sau khi vào trang https://dvc.vst.mof.gov.vn/frontend -> không đăng nhập vào DVC mà chọn menu Đăng ký mở và sử dụng tài khoản -> Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng -> copy mã hồ sơ vào ô tìm kiếm -> hồ sơ tìm thấy khi đó sẽ có nút “Ký số” (đó là trường hợp chủ tài khoản mới chưa có user vào DVC, còn nếu chủ tài khoản đã có user và mật khẩu vào DVC thì đăng nhập vào DVC bằng user của chủ tài khoản sẽ nhìn thấy nút ký số).

Đơn vị nhập sai địa chỉ email của thành viên đơn vị trong hồ sơ đăng ký sử dụng DVC nên không nhận được tài khoản đăng nhập DVC.

+ Khi muốn điều chỉnh địa chỉ email, kế toán viên của đơn vị vào DVC và làm hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin và gửi sang Kho bạc phê duyệt. Với hồ sơ thay đổi bổ sung thông tin này, chủ tài khoản nếu chưa có user và mật khẩu vào DVC thì không cần đăng nhập vào DVC mà tra cứu lại hồ sơ ở bên ngoài và ký số bình thường (như cách lần trước chủ tài khoản đã ký hồ sơ đăng ký sử dụng DVC lần đầu ấy).


+ Sau khi hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin được kho bạc phê duyệt, trạng thái “Đã hoàn thành” thì các thành viên chưa có mật khẩu vào DVC và vào chức năng quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu.

+ Trường hợp đơn vị chỉ có 1 kế toán và chính kế toán viên đó bị sai email thì cần cung cấp mã đơn vị quan hệ ngân sách, tên kế toán viên và gửi vào hòm thư hotrocntt@vst.gov.vn để đội hỗ trợ gửi tên đăng nhập/mật khẩu cho kế toán viên đăng nhập vào DVC và làm hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin.

ĐVQHNS không tải được file báo nợ của các chứng từ của các tháng trước.

+ Để tránh việc bị đầy dung lượng ổ cứng nên các file tải báo nợ KBNN ký số thường xuyên bị backup đi nên các đơn vị cần vào lấy file sớm (nên lấy trong vòng 7 ngày sau khi kho bạc đã thực hiện báo nợ cho đơn vị). Nếu cần lấy file báo nợ trong quá khứ đã bị backup rồi, đơn vị có thể liên hệ kho bạc nơi mở tài khoản để xin họ tải file .pdf và gửi cho đơn vị (file trên dịch vụ công của bên kho bạc thì không bị backup).

Cách xử lý hồ sơ khi bị Kho bạc từ chối trả về

Hồ sơ khi bị Kho bạc từ chối trả về không xóa được trên DVC. Kế toán của ĐVQHNS tạo mới lại hồ sơ giao nhận khác -> ở phần chứng từ yêu cầu thanh toán, nhấn vào chức năng SAO CHÉP để sao chép và chỉnh sửa lại các chứng từ cũ đã bị từ chối.

Thành viên đơn vị ký số báo lỗi “Kiểm tra thông tin chứng thư số trên máy, hệ thống không tìm thấy thông tin chứng thư số”

NSD kiểm tra máy tính đã cắm chứng thư số chưa, nếu cắm rồi thì ở trang dvc -> xem phần “quản lý chứng thư số” để xem serial của chứng thư số đã đăng ký là gì -> so sánh với serial của chứng thư số thực tế cắm vào máy -> nếu khác nhau thì Kế toán viên của ĐVQHNS đăng nhập vào DVC-> vào chức năng “đăng ký thay đổi/bổ sung” của DVC để làm hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin sử dụng DVC và gửi hồ sơ thay đổi này sang KB giao dịch phê duyệt

Thành viên đơn vị ký số báo lỗi “Phần mềm ký số chưa được bật”.

  • Lỗi này do một trong các nguyên nhân sau

+ Phần mềm ký số của kho bạc nhà nước chưa được cài hoặc cài rồi chưa bật lên (thường thì phần mềm này khởi động cùng máy tính, nhưng đôi lúc người dùng sơ suất mở ra rồi đóng lại). Nên cần đảm bảo máy trạm ký số phải có biểu tượng phần mềm ký số của kho bạc trên thanh công cụ:

+ Không vào DVC bằng trình duyệt firefox hoặc có vào bằng firefox nhưng chưa cấu hình tham số trong about:config đúng hướng dẫn. Lưu ý khi cấu hình firefox:

– Mở trình duyệt Firefox trên máy trạm, trên thanh địa chỉ của trình duyệt NSD gõ “about:config”, sau đó click chuột vào “I accept the risk!” để cấu hình tham số trình duyệt -> Gõ vào ô Tìm kiếm (Search) từ khóa “mixed” => ở các dòng tham số có từ khóa “mixed” ấy, anh/chị click đúp vào chữ “True” tương ứng để nó chuyển thành chữ “False” (đặc biệt là tham số “security.mixed_content.block_active_content” cần click đúp vào chữ “True” tương ứng để nó chuyển thành chữ “False”).

Thành viên đơn vị ký số báo lỗi “Hệ thống ký số xử lý không thành công trong quá trình đọc thông tin thiết bị”

Khi gặp lỗi này, NSD cần kiểm tra lại token ký số, sau đó cài đặt lại phần mềm chứng thư số của nhà cung cấp -> khởi động lại máy tính -> thực hiện ký số lại trên DVC.

Thành viên đơn vị ký số bằng CTS của VNPT báo lỗi “Kích hoạt CTS không thành công” hoặc khi lấy thông tin serial CTS của VNPT báo lỗi “Array index out of range”

Hoặc:

C:\Users\nguyetpta\Desktop\ha\f9b59a8fcd8136df6f90.jpg

+ Người dùng tải file từ link: http://123.31.10.17/test.p12. Chọn Open with và nhấn next cho đến khi hỏi nhập thì nhập pass là 1 và next cho đến khi thông báo OK -> vào DVC để lấy lại thông tin chứng thư số hoặc để phê duyệt hồ sơ/chứng từ bình thường.

Cách thay đổi CTS của CTK

Bước 1: KTV vào chức năng đăng ký thay đổi/bổ sung DVC

KTV đăng nhập vào DVC -> chọn mã ĐVQHNS -> chọn chức năng “Đăng ký thay đổi/bổ sung”

Bước 2: KTV nhập các thông tin thay đổi cho hồ sơ thay đổi/bổ sung

Xuất hiện màn hình Đăng ký thay đổi/bổ sung thông tin DVC -> mục 1: Nhập lý do thay đổi -> nhấn Tiếp tục

Tại Mục 2.Thay đổi thông tin dự án: nhấn vào ô “Cập nhật thông tin dự án” và “Cập nhật thông tin tài khoản đơn vị” để chọn và lấy ra thông tin dự án và tài khoản đã có (chú ý là bước này bắt buộc phải làm nếu hồ sơ thay đổi/bổ sung có liên quan đến thay đổi các thành viên của ĐVQHNS)

Màn hình sau khi nhấn vào 2 ô cập nhật trên và tích chọn vào các thông tin đã có của ĐVQHNS -> nhấn Tiếp tục:

Tại Mục 3.Thay đổi thông tin thành viên: nhấn vào biểu tượng cái kính lúp để lấy lại thông tin thành viên là CTK đã có trước đó

Nhấn chọn thành viên là CTK

Nhấn vào biểu tượng cái bút ký ở dòng “Serial chứng thư số” để nạp lại thông tin CTS mới cho CTK -> chọn đúng CTS mới của CTK -> chọn Lấy thông tin -> nhập mã pin của CTS -> nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin vừa cập nhật

Sau khi xuất hiện thông báo cập nhật thành viên thành công thì nhấn nút tiếp tục -> nhấn nút Lưu để lưu lại hồ sơ đã làm -> hồ sơ này ở tình trạng “Chờ hoàn thiện” và CTK phải mở hồ sơ để nạp lại CTS 1 lần nữa thì hồ sơ mới chuyển sang tình trạng “Chờ phê duyệt”

Bước 3: KTV và CTK hoàn thiện lại các thông tin đã thay đổi của hồ sơ

KTV Copy mã hồ sơ đã làm -> KTV nhấn vào nút chức năng bất kỳ như “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản” -> KTV đăng xuất ra khỏi DVC -> nhấn vào nút chức năng bất kỳ như “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản” để xuất hiện màn hình ban đầu của DVC

  • Ở màn hình trên thì CTK nhấn vào nút “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng”

CTK copy mã số hồ sơ thay đổi đã làm vào để tra cứu lại hồ sơ đã làm -> nhấn nút Tìm kiếm

Nhấn vào mã hồ sơ để hoàn thiện

Nhấn vào mục 3.Thay đổi thông tin thành viên

Nhấn vào biểu tượng cái bút ký ở ô “Serial chứng thư số ” để lấy lại thông tin CTS mới của CTK 1 lần nữa -> nhấn nút Ghi -> nhấn Tiếp tục -> nhấn nút Lưu để lưu lại hồ sơ

Nhấn vào nút chức năng “Đăng ký và sử dụng tài khoản” để mở lại trang tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng -> tra cứu mã hồ sơ đã làm -> mở mục 4.Hoàn thành và gửi hồ sơ để CTK dùng CTS mới ký số cho hồ sơ thay đổi này và gửi sang KBNN phê duyệt (chú ý là CTK không đăng nhập vào DVC mà chỉ mở trang DVC để tra cứu lại hồ sơ thay đổi đã làm để ký số cho hồ sơ này)

Màn hình sau khi CTK dùng CTS mới ký số thành công hồ sơ thay đổi để gửi sang KBNN phê duyệt

ĐVQHNS chờ sau khi KBNN phê duyệt hồ sơ này thì sẽ có mail thông báo hoàn thành hồ sơ gửi đến mail của CTK -> sau đó thì CTK có thể dùng CTS mới để ký số các hồ sơ chứng từ giao nhận trên DVC.

Cách thay đổi CTS của KTT

Cách làm tương tự như Mục 11. Cách thay đổi CTS của CTK, chỉ khác nhau ở bước cuối cùng là CTK đăng nhập vào DVC -> nhấn chọn “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng” để tra cứu lại hồ sơ thay đổi đã làm để ký số cho hồ sơ này và gửi sang KBNN phê duyệt

Cách thay đổi CTK cũ sang CTK mới

Bước 1: KTV vào chức năng đăng ký thay đổi/bổ sung DVC

KTV đăng nhập vào DVC -> chọn mã ĐVQHNS -> chọn chức năng “Đăng ký thay đổi/bổ sung”

Bước 2: KTV nhập các thông tin thay đổi cho hồ sơ thay đổi/bổ sung

Xuất hiện màn hình Đăng ký thay đổi/bổ sung thông tin DVC -> mục 1: Nhập lý do thay đổi -> nhấn Tiếp tục

Tại Mục 2.Thay đổi thông tin dự án: nhấn vào ô “Cập nhật thông tin dự án” và “Cập nhật thông tin tài khoản đơn vị” để chọn và lấy ra thông tin dự án và tài khoản đã có (chú ý là bước này bắt buộc phải làm nếu hồ sơ thay đổi/bổ sung có liên quan đến thay đổi các thành viên của ĐVQHNS)

Màn hình sau khi nhấn vào 2 ô cập nhật trên và tích chọn vào các thông tin đã có của ĐVQHNS -> nhấn Tiếp tục:

Tại Mục 3.Thay đổi thông tin thành viên: nhấn vào biểu tượng cái kính lúp để lấy lại thông tin thành viên là CTK cũ đã có trước đó

Chọn vào mục “đăng ký ngừng sử dụng” để ngừng sử dụng CTK cũ

Nhập lý do ngừng sử dụng DVC cho CTK cũ -> nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin

Màn hình thông báo đăng ký ngừng sử dụng DVC thành công

KTV nhập các thông tin của CTK mới, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và nạp thông tin Serial chứng thư số của CTK mới-> nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin

Màn hình sau khi thêm mới CTK mới thành công:

Nhấn nút Tiếp tục -> nhấn nút Lưu để lưu lại hồ sơ thay đổi đã làm.

Bước 3: KTV và CTK mới hoàn thiện lại các thông tin đã thay đổi của hồ sơ

KTV Copy mã hồ sơ đã làm -> KTV nhấn vào nút chức năng bất kỳ như “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản” -> KTV đăng xuất ra khỏi DVC -> nhấn vào nút chức năng bất kỳ như “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản” để xuất hiện màn hình ban đầu của DVC

Ở màn hình trên thì CTK mới nhấn vào nút “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng”

CTK mới copy mã số hồ sơ thay đổi đã làm vào để tra cứu lại hồ sơ đã làm -> nhấn nút Tìm kiếm

Nhấn vào mã hồ sơ để hoàn thiện

Nhấn vào mục 3.Thay đổi thông tin thành viên

Nhấn vào biểu tượng cái bút ký ở ô “Serial chứng thư số ” để lấy lại thông tin CTS mới của CTK mới 1 lần nữa -> nhấn nút Ghi -> nhấn Tiếp tục -> nhấn nút Lưu để lưu lại hồ sơ

CTK mới Nhấn vào nút chức năng “Đăng ký và sử dụng tài khoản” để mở lại trang tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng -> tra cứu mã hồ sơ đã làm -> mở mục 4.hoàn thành và gửi hồ sơ để CTK mới ký số cho hồ sơ thay đổi này và gửi sang KBNN phê duyệt (chú ý là CTK mới không phải đăng nhập vào DVC mà chỉ mở trang DVC để tra cứu lại hồ sơ thay đổi đã làm để ký số cho hồ sơ này)

Màn hình sau khi CTK dùng CTS mới ký số thành công hồ sơ thay đổi để gửi sang KBNN phê duyệt

ĐVQHNS chờ sau khi KBNN phê duyệt hồ sơ này thì sẽ có mail thông báo hoàn thành hồ sơ gửi đến mail của CTK mới -> sau đó thì CTK mới có thể để ký số các hồ sơ chứng từ giao nhận trên DVC.

Cách thay đổi KTT cũ sang KTT mới

Cách thay đổi KTT cũ sang KTT mới hoàn toàn tương tự như cách thay đổi CTK mới như ở Mục 13. Cách thay đổi CTK cũ sang CTK mới, chỉ khác nhau 1 điểm là CTK sẽ đăng nhập vào DVC -> nhấn chọn “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng” để tra cứu lại hồ sơ thay đổi đã làm để ký số cho hồ sơ này và gửi sang KBNN phê duyệt.

Lưu ý là khi thay đổi KTT thì nếu KTT kiêm KTV thì khi thêm mới thông tin của KTT mới phải tích chọn quyền sử dụng là NHÂN VIÊN và KTT để KTT có chức năng nhập hồ sơ chứng từ trên dvc

Cách xóa lịch sử trình duyệt Firefox để khắc phục việc máy trạm của NSD chạy chậm

Bước 1: Mở Menu của Firefox, nhấn chọn Options

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng PRIVACY & SECURITY -> kéo xuống dưới xem mục COOKIES & SITE DATA -> tích chọn vào ô Delete cookies and site data when Firefox is closed -> nhấn chọn CLEAR DATA…

Bước 3: Chọn CLEAR như hình dưới

 

Đợi 1 lúc để Firefox xóa lịch sử trình duyệt, khi nào Firefox hiển thị như sau là đã xóa xong lịch sử trình duyệt

Bước 4: Kéo màn hình xuống phần HISTORY

Kích chuột vào biểu tượng , lựa chọn giá trị TIME RANGE TO DEAR là Everything và tích chọn tất cả các mục như ‘browsing&download history’, “Cookies”, “Active”, “Form & Search History”, “Cache”, “Site Preferences”, “Offline Website Data” như màn hình:

Nhấn nút CLEAR NOW và đợi chạy xong.

Cách cập nhật Firefox lên phiên bản mới nhất do máy trạm của NSD chạy Firefox phiên bản cũ

Bước 1: Mở Menu của Firefox, nhấn chuột trái vào biểu tượng bên dưới để mở MENU TRỢ GIÚP của Firefox;

Bước 2: Nhấn chuột trái vào biểu tượng dấu ? để mở MENU TRỢ GIÚP của Firefox

Bước 3: Tại MENU HELP nhấn chọn ABOUT FIREFOX -> nhấn chọn CHECK FOR UPDATE

Bước 4: Đợi trình duyệt tải về phiên bản mới, sau đó nhấn chọn RESTART FIREFOX TO UPDATE

Mở lại trình duyệt Firefox và lặp lại 4 bước như trên cho đến khi trình duyệt Firefox được cập nhật lên phiên bản mới nhất

Hồ sơ của ĐVQHNS đã gửi sang kho bạc nhưng cán bộ KB không nhìn thấy để tiếp nhận.

-> Khi hồ sơ đơn vị lần đầu gửi sang kho bạc thì Trưởng phòng KSC cần vào phân công cán bộ chuyên quản cho đơn vị. Khi phân luồng lần đầu (tức là đơn vị chưa được phân cho cán bộ nào chuyên quản trước đây) thì TP KSC chỉ cần vào “Chọn menu Tài khoản sử dụng dịch vụ công/ Đăng ký sử dụng dịch vụ công, chọn chức năng Phân luồng xử lý đăng ký sử dụng DVC” để thực hiện phân luồng, sau khi phân luồng ở chức năng Phân luồng xử lý đăng ký sử dụng DVC thì tự khắc chương trình sẽ mặc định tất cả các loại hồ sơ đăng ký sử dụng DVC, hồ sơ giao nhận, hồ sơ thanh toán của đơn vị đều chuyển cho cán bộ được phân công ở chức năng này.

-> Còn khi phân công lại chuyên quản (chuyển đơn vị cho cán bộ khác chuyên quản) thì TP KSC cần vào 2 nơi để phân công lại là:

  • Phân công lại cán bộ chuyên quản xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng DVC cho đơn vị:Chọn menu Tài khoản sử dụng dịch vụ công/ Đăng ký sử dụng dịch vụ công, chọn chức năng Phân luồng xử lý đăng ký sử dụng DVC”

Đồng thời:

  • Phân công lại cán bộ chuyên quản xử lý hồ sơ giao nhận và hồ sơ yêu cầu thanh toán cho đơn vị: “Chọn menu Tài khoản sử dụng dịch vụ công/ Đăng ký sử dụng dịch vụ công, chọn chức năng Phân luồng xử lý”.

Hồ sơ chứng từ khi gửi sang kho bạc, cán bộ kho bạc không mở được file đính kèm

+ Do đơn vị đặt tên file đính kèm có ký tự đặc biệt hoặc các ký tự “đ”, “Đ” nên file không gửi sang kho bạc được. Đơn vị cần lưu ý không đặt tên file có ký tự đặc biệt, có dấu cách và các ký tự “đ”, “Đ” (thay bằng các ký tự “d”,”D” sẽ không bị lỗi).

Chứng từ sau khi chuyên viên KSC tiếp nhận thì trạng thái chứng từ chuyển sang “Chờ báo nợ” luôn nên không hiệu chỉnh để giao diện sang Tabmis được.

+ Do chứng từ của đơn vị có nhập thông tin vào trường Số CKC, HĐTH nên sẽ không giao diện vào Tabmis được -> Chuyên viên KSC từ chối chứng từ để đơn vị nhập lại hoặc nhập thủ công chứng từ vào Tabmis và thực hiện báo nợ cho đơn vị trên DVC.

Cách gửi yêu cầu hỗ trợ DVC

+ Đơn vị gửi mail về hotrocntt@vst.gov.vn để nhận được hỗ trợ với tiêu đề: DVC_<TEN TINH/SHKB >_<Trích yếu lỗi>. Email cần mô tả đầy đủ các thông tin sau: (1) Đơn vị (gồm cả mã/tên DVQHNS) gửi yêu cầu hỗ trợ; (2) Mô tả rõ ràng và cụ thể nội dung đang gặp vướng mắc cần hỗ trợ, nếu gặp lỗi với chứng từ/hồ sơ thì cần ghi rõ mã hồ sơ/số chứng từ trên DVC để đội hỗ trợ có căn cứ kiểm tra; (3) Số điện thoại liên hệ; (4) Hình ảnh lỗi.