Danh mục: Cổng thông tin 1 cửa quốc gia

Lỗi KBNN: Chữ ký số trên tệp đã ký số không hợp lệ

Hôm nay, Giải Pháp Số sẽ hướng dẫn bạn xử lý lỗi: Chữ ký số trên tệp đã ký số không hợp lệ theo hướng dẫn của CNTT KBNN

TB4: Một số đơn vị ký số báo lỗi “Phần mềm ký số chưa được bật” hoặc “Lỗi trong quá trình ký file: Chữ ký số trên tệp đã ký số không hợp lệ”. Giải pháp: Bước1: Gỡ phần mềm ký số cũ trên máy tính bằng chức năng Control Panal và xóa cả thư mục KBNN rồi khởi động lại máy; Bước2: Tải bộ cài phần mềm CTS mới tại mục “Phần mềm và tài liệu hướng dẫn” , nếu dùng CTS của BCY thì tải tại Mục 2.2, nếu dùng CTS công cộng thì tải tại Mục 3 trên màn hình lúc đăng nhập vào DVC; Bước3: Giải nén file vừa tải về rồi cài bản ngày 08/8/2019 (nếu CTS Bit4ID của BCY thì cài thêm RootCA).

I. HƯỚNG DẪN GỠ VÀ CÀI ĐẶT LẠI PHẦN MỀM KÝ SỐ CÔNG CỘNG TRÊN MÁY TÍNH CỦA CHỦ TÀI KHOẢN

Bước 1: Tắt ứng dụng KbnnSignature đang chạy bằng cách nháy đúp vào Icon trên thanh Taskbar như hai mũi tên chỉ ở hình dưới

Sau khi giao diện của ứng dụng xuất hiện, ấn X để tắt ứng dụng

Bước 2: Gỡ bỏ ứng dụng trong Control Panel

Bước 3: Khởi động lại máy tính

Bước 4: Truy cập trang DVC https://dvc.vst.mof.gov.vn, truy cập menu Phần mềm và tài liệu hướng dẫn như mũi tên chỉ ở dưới

Tải phần mềm ký số dành cho CTS công cộng. Nếu đơn vị dùng CTS của Ban Cơ yếu thì kích vào mục 2.2 để tải

Màn hình xuất hiện như sau, bấm vào KBNN_CTS_CongCong.rar như mũi tên ở dưới để giải nén

Màn hình xuất hiện như sau, bấm vào KBNN_CTS_CongCong.exe như mũi tên ở dưới để cài đặt

Thực hiện theo các bước hướng dẫn

Sau khi ứng dụng đã chạy, thực hiện ký số lại hồ sơ.

Trường hợp thực hiện đầy đủ các bước trên nhưng vẫn không được thì thực hiện thêm các bước sau đây:

B1: Tắt phần mềm đọc ký số ở đáy màn hình máy tính

B2: Tài và Giải nén file update.7z đính kèm

B3: Copy các file vừa giải nén vào thư mục C:\Program Files\KbnnSignature

B4: Khởi đông lại máy

B5: Kết thúc

————————————–

Cách xử lý:

Cách 1: Trường hợp làm đủ các bước này mà vẫn không được thì đơn vị chuyển sang trình duyệt Chrom để ký.

Cách 2:

Lỗi trong quá trình ký file: Chữ ký số trên tệp đã ký số không hợp lệ

B1: Tắt phần mềm đọc ký số ở đáy màn hình máy tính

B2: Giải nén file: update.7z ở link sau : Tải về

B3: Copy các file vừa giải nén vào thư mục C:\Program Files\KbnnSignature

B4: Khởi động lại máy

B5: Ký số lại.

Chúc quý khách xử lý được lỗi trên!

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG DỊCH VỤ CÔNG KBNN

Hướng dẫn xử lý một số vấn đề trong dịch vụ công KBNN, bài viết để quý khách tham khảo theo chia sẻ của dvc KNNN:

Chú thích viết tắt:

ĐVQHNS: Đơn vị quan hệ ngân sách

KBNN: Kho bạc nhà nước

KTV: Kế toán viên

KTT: Kế toán trưởng

CTK: Chủ tài khoản

NSD: Người sử dụng

CTS: Chứng thư số

DVC: Dịch vụ công

ĐVQHNS làm hồ sơ đăng ký sử dụng DVC, trạng thái hồ sơ là “Chờ hoàn thiện” nhưng NSD chưa biết cách để trạng thái này chuyển sang “Chờ phê duyệt”.

+ Tất cả thành viên có chức danh tham gia DVC là KTT/ CTK/ Ủy quyền kế toán trưởng/ Ủy quyền chủ tài khoản đều phải xác nhận và lấy thông tin số serial. Sau bổ sung đầy đủ các thông tin (nhất là thông tin serial của thành viên có sử dụng chứng thư số) thì người sử dụng (NSD) cần ấn nút “Ghi” ở trang thông tin tương ứng với thành viên đó. Tất cả các trang thành viên của thành viên sử dụng chữ ký số phải được ấn nút “Ghi” thì trạng thái hồ sơ mới chuyển sang “Chờ phê duyệt”.

dịch vụ công KBNN

Sau khi lấy thông tin chữ ký số xong thì ấn nút “Ghi” ở dưới trang thông tin thành viên đó:

KTV nhập chứng từ xong, khi gửi phê duyệt lên KTT thì không có kế toán trưởng nào để chọn.

+ Trong hồ sơ đăng ký sử dụng DVC mà đơn vị gửi kho bạc, user kế toán viên đóng 2 vai trò là nhân viên và kế toán trưởng thì chỗ chức danh tham gia DVC phải chọn là “Kế toán trưởng” -> Do đơn vị chọn là “nhân viên” nên hiện tại ở đơn vị chưa có user nào có chức danh kế toán trưởng cả -> KTV đơn vị cần làm hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin, sau đó gửi sang Kho bạc nơi mở tài khoản, để điều chỉnh lại thông tin đúng cho user này.

Hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin của ĐVQHNS đang ở trạng thái “Chờ phê duyệt” nhưng đơn vị không thấy nút “Ký số” ở bước 4 để phê duyệt hồ sơ.

+ Do đơn vị đang đăng nhập bằng user kế toán viên hoặc kế toán trưởng, đơn vị cần phải đăng xuất ra khỏi user kế toán viên/kế toán trưởng. Sau khi vào trang https://dvc.vst.mof.gov.vn/frontend -> không đăng nhập vào DVC mà chọn menu Đăng ký mở và sử dụng tài khoản -> Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng -> copy mã hồ sơ vào ô tìm kiếm -> hồ sơ tìm thấy khi đó sẽ có nút “Ký số” (đó là trường hợp chủ tài khoản mới chưa có user vào DVC, còn nếu chủ tài khoản đã có user và mật khẩu vào DVC thì đăng nhập vào DVC bằng user của chủ tài khoản sẽ nhìn thấy nút ký số).

Đơn vị nhập sai địa chỉ email của thành viên đơn vị trong hồ sơ đăng ký sử dụng DVC nên không nhận được tài khoản đăng nhập DVC.

+ Khi muốn điều chỉnh địa chỉ email, kế toán viên của đơn vị vào DVC và làm hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin và gửi sang Kho bạc phê duyệt. Với hồ sơ thay đổi bổ sung thông tin này, chủ tài khoản nếu chưa có user và mật khẩu vào DVC thì không cần đăng nhập vào DVC mà tra cứu lại hồ sơ ở bên ngoài và ký số bình thường (như cách lần trước chủ tài khoản đã ký hồ sơ đăng ký sử dụng DVC lần đầu ấy).


+ Sau khi hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin được kho bạc phê duyệt, trạng thái “Đã hoàn thành” thì các thành viên chưa có mật khẩu vào DVC và vào chức năng quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu.

+ Trường hợp đơn vị chỉ có 1 kế toán và chính kế toán viên đó bị sai email thì cần cung cấp mã đơn vị quan hệ ngân sách, tên kế toán viên và gửi vào hòm thư hotrocntt@vst.gov.vn để đội hỗ trợ gửi tên đăng nhập/mật khẩu cho kế toán viên đăng nhập vào DVC và làm hồ sơ thay đổi/bổ sung thông tin.

ĐVQHNS không tải được file báo nợ của các chứng từ của các tháng trước.

+ Để tránh việc bị đầy dung lượng ổ cứng nên các file tải báo nợ KBNN ký số thường xuyên bị backup đi nên các đơn vị cần vào lấy file sớm (nên lấy trong vòng 7 ngày sau khi kho bạc đã thực hiện báo nợ cho đơn vị). Nếu cần lấy file báo nợ trong quá khứ đã bị backup rồi, đơn vị có thể liên hệ kho bạc nơi mở tài khoản để xin họ tải file .pdf và gửi cho đơn vị (file trên dịch vụ công của bên kho bạc thì không bị backup).

Cách xử lý hồ sơ khi bị Kho bạc từ chối trả về

Hồ sơ khi bị Kho bạc từ chối trả về không xóa được trên DVC. Kế toán của ĐVQHNS tạo mới lại hồ sơ giao nhận khác -> ở phần chứng từ yêu cầu thanh toán, nhấn vào chức năng SAO CHÉP để sao chép và chỉnh sửa lại các chứng từ cũ đã bị từ chối.

Thành viên đơn vị ký số báo lỗi “Kiểm tra thông tin chứng thư số trên máy, hệ thống không tìm thấy thông tin chứng thư số”

NSD kiểm tra máy tính đã cắm chứng thư số chưa, nếu cắm rồi thì ở trang dvc -> xem phần “quản lý chứng thư số” để xem serial của chứng thư số đã đăng ký là gì -> so sánh với serial của chứng thư số thực tế cắm vào máy -> nếu khác nhau thì Kế toán viên của ĐVQHNS đăng nhập vào DVC-> vào chức năng “đăng ký thay đổi/bổ sung” của DVC để làm hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin sử dụng DVC và gửi hồ sơ thay đổi này sang KB giao dịch phê duyệt

Thành viên đơn vị ký số báo lỗi “Phần mềm ký số chưa được bật”.

 • Lỗi này do một trong các nguyên nhân sau

+ Phần mềm ký số của kho bạc nhà nước chưa được cài hoặc cài rồi chưa bật lên (thường thì phần mềm này khởi động cùng máy tính, nhưng đôi lúc người dùng sơ suất mở ra rồi đóng lại). Nên cần đảm bảo máy trạm ký số phải có biểu tượng phần mềm ký số của kho bạc trên thanh công cụ:

+ Không vào DVC bằng trình duyệt firefox hoặc có vào bằng firefox nhưng chưa cấu hình tham số trong about:config đúng hướng dẫn. Lưu ý khi cấu hình firefox:

– Mở trình duyệt Firefox trên máy trạm, trên thanh địa chỉ của trình duyệt NSD gõ “about:config”, sau đó click chuột vào “I accept the risk!” để cấu hình tham số trình duyệt -> Gõ vào ô Tìm kiếm (Search) từ khóa “mixed” => ở các dòng tham số có từ khóa “mixed” ấy, anh/chị click đúp vào chữ “True” tương ứng để nó chuyển thành chữ “False” (đặc biệt là tham số “security.mixed_content.block_active_content” cần click đúp vào chữ “True” tương ứng để nó chuyển thành chữ “False”).

Thành viên đơn vị ký số báo lỗi “Hệ thống ký số xử lý không thành công trong quá trình đọc thông tin thiết bị”

Khi gặp lỗi này, NSD cần kiểm tra lại token ký số, sau đó cài đặt lại phần mềm chứng thư số của nhà cung cấp -> khởi động lại máy tính -> thực hiện ký số lại trên DVC.

Thành viên đơn vị ký số bằng CTS của VNPT báo lỗi “Kích hoạt CTS không thành công” hoặc khi lấy thông tin serial CTS của VNPT báo lỗi “Array index out of range”

Hoặc:

C:\Users\nguyetpta\Desktop\ha\f9b59a8fcd8136df6f90.jpg

+ Người dùng tải file từ link: http://123.31.10.17/test.p12. Chọn Open with và nhấn next cho đến khi hỏi nhập thì nhập pass là 1 và next cho đến khi thông báo OK -> vào DVC để lấy lại thông tin chứng thư số hoặc để phê duyệt hồ sơ/chứng từ bình thường.

Cách thay đổi CTS của CTK

Bước 1: KTV vào chức năng đăng ký thay đổi/bổ sung DVC

KTV đăng nhập vào DVC -> chọn mã ĐVQHNS -> chọn chức năng “Đăng ký thay đổi/bổ sung”

Bước 2: KTV nhập các thông tin thay đổi cho hồ sơ thay đổi/bổ sung

Xuất hiện màn hình Đăng ký thay đổi/bổ sung thông tin DVC -> mục 1: Nhập lý do thay đổi -> nhấn Tiếp tục

Tại Mục 2.Thay đổi thông tin dự án: nhấn vào ô “Cập nhật thông tin dự án” và “Cập nhật thông tin tài khoản đơn vị” để chọn và lấy ra thông tin dự án và tài khoản đã có (chú ý là bước này bắt buộc phải làm nếu hồ sơ thay đổi/bổ sung có liên quan đến thay đổi các thành viên của ĐVQHNS)

Màn hình sau khi nhấn vào 2 ô cập nhật trên và tích chọn vào các thông tin đã có của ĐVQHNS -> nhấn Tiếp tục:

Tại Mục 3.Thay đổi thông tin thành viên: nhấn vào biểu tượng cái kính lúp để lấy lại thông tin thành viên là CTK đã có trước đó

Nhấn chọn thành viên là CTK

Nhấn vào biểu tượng cái bút ký ở dòng “Serial chứng thư số” để nạp lại thông tin CTS mới cho CTK -> chọn đúng CTS mới của CTK -> chọn Lấy thông tin -> nhập mã pin của CTS -> nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin vừa cập nhật

Sau khi xuất hiện thông báo cập nhật thành viên thành công thì nhấn nút tiếp tục -> nhấn nút Lưu để lưu lại hồ sơ đã làm -> hồ sơ này ở tình trạng “Chờ hoàn thiện” và CTK phải mở hồ sơ để nạp lại CTS 1 lần nữa thì hồ sơ mới chuyển sang tình trạng “Chờ phê duyệt”

Bước 3: KTV và CTK hoàn thiện lại các thông tin đã thay đổi của hồ sơ

KTV Copy mã hồ sơ đã làm -> KTV nhấn vào nút chức năng bất kỳ như “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản” -> KTV đăng xuất ra khỏi DVC -> nhấn vào nút chức năng bất kỳ như “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản” để xuất hiện màn hình ban đầu của DVC

 • Ở màn hình trên thì CTK nhấn vào nút “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng”

CTK copy mã số hồ sơ thay đổi đã làm vào để tra cứu lại hồ sơ đã làm -> nhấn nút Tìm kiếm

Nhấn vào mã hồ sơ để hoàn thiện

Nhấn vào mục 3.Thay đổi thông tin thành viên

Nhấn vào biểu tượng cái bút ký ở ô “Serial chứng thư số ” để lấy lại thông tin CTS mới của CTK 1 lần nữa -> nhấn nút Ghi -> nhấn Tiếp tục -> nhấn nút Lưu để lưu lại hồ sơ

Nhấn vào nút chức năng “Đăng ký và sử dụng tài khoản” để mở lại trang tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng -> tra cứu mã hồ sơ đã làm -> mở mục 4.Hoàn thành và gửi hồ sơ để CTK dùng CTS mới ký số cho hồ sơ thay đổi này và gửi sang KBNN phê duyệt (chú ý là CTK không đăng nhập vào DVC mà chỉ mở trang DVC để tra cứu lại hồ sơ thay đổi đã làm để ký số cho hồ sơ này)

Màn hình sau khi CTK dùng CTS mới ký số thành công hồ sơ thay đổi để gửi sang KBNN phê duyệt

ĐVQHNS chờ sau khi KBNN phê duyệt hồ sơ này thì sẽ có mail thông báo hoàn thành hồ sơ gửi đến mail của CTK -> sau đó thì CTK có thể dùng CTS mới để ký số các hồ sơ chứng từ giao nhận trên DVC.

Cách thay đổi CTS của KTT

Cách làm tương tự như Mục 11. Cách thay đổi CTS của CTK, chỉ khác nhau ở bước cuối cùng là CTK đăng nhập vào DVC -> nhấn chọn “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng” để tra cứu lại hồ sơ thay đổi đã làm để ký số cho hồ sơ này và gửi sang KBNN phê duyệt

Cách thay đổi CTK cũ sang CTK mới

Bước 1: KTV vào chức năng đăng ký thay đổi/bổ sung DVC

KTV đăng nhập vào DVC -> chọn mã ĐVQHNS -> chọn chức năng “Đăng ký thay đổi/bổ sung”

Bước 2: KTV nhập các thông tin thay đổi cho hồ sơ thay đổi/bổ sung

Xuất hiện màn hình Đăng ký thay đổi/bổ sung thông tin DVC -> mục 1: Nhập lý do thay đổi -> nhấn Tiếp tục

Tại Mục 2.Thay đổi thông tin dự án: nhấn vào ô “Cập nhật thông tin dự án” và “Cập nhật thông tin tài khoản đơn vị” để chọn và lấy ra thông tin dự án và tài khoản đã có (chú ý là bước này bắt buộc phải làm nếu hồ sơ thay đổi/bổ sung có liên quan đến thay đổi các thành viên của ĐVQHNS)

Màn hình sau khi nhấn vào 2 ô cập nhật trên và tích chọn vào các thông tin đã có của ĐVQHNS -> nhấn Tiếp tục:

Tại Mục 3.Thay đổi thông tin thành viên: nhấn vào biểu tượng cái kính lúp để lấy lại thông tin thành viên là CTK cũ đã có trước đó

Chọn vào mục “đăng ký ngừng sử dụng” để ngừng sử dụng CTK cũ

Nhập lý do ngừng sử dụng DVC cho CTK cũ -> nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin

Màn hình thông báo đăng ký ngừng sử dụng DVC thành công

KTV nhập các thông tin của CTK mới, nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và nạp thông tin Serial chứng thư số của CTK mới-> nhấn nút Ghi để lưu lại thông tin

Màn hình sau khi thêm mới CTK mới thành công:

Nhấn nút Tiếp tục -> nhấn nút Lưu để lưu lại hồ sơ thay đổi đã làm.

Bước 3: KTV và CTK mới hoàn thiện lại các thông tin đã thay đổi của hồ sơ

KTV Copy mã hồ sơ đã làm -> KTV nhấn vào nút chức năng bất kỳ như “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản” -> KTV đăng xuất ra khỏi DVC -> nhấn vào nút chức năng bất kỳ như “Đăng ký mở và sử dụng tài khoản” để xuất hiện màn hình ban đầu của DVC

Ở màn hình trên thì CTK mới nhấn vào nút “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng”

CTK mới copy mã số hồ sơ thay đổi đã làm vào để tra cứu lại hồ sơ đã làm -> nhấn nút Tìm kiếm

Nhấn vào mã hồ sơ để hoàn thiện

Nhấn vào mục 3.Thay đổi thông tin thành viên

Nhấn vào biểu tượng cái bút ký ở ô “Serial chứng thư số ” để lấy lại thông tin CTS mới của CTK mới 1 lần nữa -> nhấn nút Ghi -> nhấn Tiếp tục -> nhấn nút Lưu để lưu lại hồ sơ

CTK mới Nhấn vào nút chức năng “Đăng ký và sử dụng tài khoản” để mở lại trang tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng -> tra cứu mã hồ sơ đã làm -> mở mục 4.hoàn thành và gửi hồ sơ để CTK mới ký số cho hồ sơ thay đổi này và gửi sang KBNN phê duyệt (chú ý là CTK mới không phải đăng nhập vào DVC mà chỉ mở trang DVC để tra cứu lại hồ sơ thay đổi đã làm để ký số cho hồ sơ này)

Màn hình sau khi CTK dùng CTS mới ký số thành công hồ sơ thay đổi để gửi sang KBNN phê duyệt

ĐVQHNS chờ sau khi KBNN phê duyệt hồ sơ này thì sẽ có mail thông báo hoàn thành hồ sơ gửi đến mail của CTK mới -> sau đó thì CTK mới có thể để ký số các hồ sơ chứng từ giao nhận trên DVC.

Cách thay đổi KTT cũ sang KTT mới

Cách thay đổi KTT cũ sang KTT mới hoàn toàn tương tự như cách thay đổi CTK mới như ở Mục 13. Cách thay đổi CTK cũ sang CTK mới, chỉ khác nhau 1 điểm là CTK sẽ đăng nhập vào DVC -> nhấn chọn “Tra cứu tình trạng hồ sơ đăng ký sử dụng” để tra cứu lại hồ sơ thay đổi đã làm để ký số cho hồ sơ này và gửi sang KBNN phê duyệt.

Lưu ý là khi thay đổi KTT thì nếu KTT kiêm KTV thì khi thêm mới thông tin của KTT mới phải tích chọn quyền sử dụng là NHÂN VIÊN và KTT để KTT có chức năng nhập hồ sơ chứng từ trên dvc

Cách xóa lịch sử trình duyệt Firefox để khắc phục việc máy trạm của NSD chạy chậm

Bước 1: Mở Menu của Firefox, nhấn chọn Options

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng PRIVACY & SECURITY -> kéo xuống dưới xem mục COOKIES & SITE DATA -> tích chọn vào ô Delete cookies and site data when Firefox is closed -> nhấn chọn CLEAR DATA…

Bước 3: Chọn CLEAR như hình dưới

 

Đợi 1 lúc để Firefox xóa lịch sử trình duyệt, khi nào Firefox hiển thị như sau là đã xóa xong lịch sử trình duyệt

Bước 4: Kéo màn hình xuống phần HISTORY

Kích chuột vào biểu tượng , lựa chọn giá trị TIME RANGE TO DEAR là Everything và tích chọn tất cả các mục như ‘browsing&download history’, “Cookies”, “Active”, “Form & Search History”, “Cache”, “Site Preferences”, “Offline Website Data” như màn hình:

Nhấn nút CLEAR NOW và đợi chạy xong.

Cách cập nhật Firefox lên phiên bản mới nhất do máy trạm của NSD chạy Firefox phiên bản cũ

Bước 1: Mở Menu của Firefox, nhấn chuột trái vào biểu tượng bên dưới để mở MENU TRỢ GIÚP của Firefox;

Bước 2: Nhấn chuột trái vào biểu tượng dấu ? để mở MENU TRỢ GIÚP của Firefox

Bước 3: Tại MENU HELP nhấn chọn ABOUT FIREFOX -> nhấn chọn CHECK FOR UPDATE

Bước 4: Đợi trình duyệt tải về phiên bản mới, sau đó nhấn chọn RESTART FIREFOX TO UPDATE

Mở lại trình duyệt Firefox và lặp lại 4 bước như trên cho đến khi trình duyệt Firefox được cập nhật lên phiên bản mới nhất

Hồ sơ của ĐVQHNS đã gửi sang kho bạc nhưng cán bộ KB không nhìn thấy để tiếp nhận.

-> Khi hồ sơ đơn vị lần đầu gửi sang kho bạc thì Trưởng phòng KSC cần vào phân công cán bộ chuyên quản cho đơn vị. Khi phân luồng lần đầu (tức là đơn vị chưa được phân cho cán bộ nào chuyên quản trước đây) thì TP KSC chỉ cần vào “Chọn menu Tài khoản sử dụng dịch vụ công/ Đăng ký sử dụng dịch vụ công, chọn chức năng Phân luồng xử lý đăng ký sử dụng DVC” để thực hiện phân luồng, sau khi phân luồng ở chức năng Phân luồng xử lý đăng ký sử dụng DVC thì tự khắc chương trình sẽ mặc định tất cả các loại hồ sơ đăng ký sử dụng DVC, hồ sơ giao nhận, hồ sơ thanh toán của đơn vị đều chuyển cho cán bộ được phân công ở chức năng này.

-> Còn khi phân công lại chuyên quản (chuyển đơn vị cho cán bộ khác chuyên quản) thì TP KSC cần vào 2 nơi để phân công lại là:

 • Phân công lại cán bộ chuyên quản xử lý hồ sơ đăng ký sử dụng DVC cho đơn vị:Chọn menu Tài khoản sử dụng dịch vụ công/ Đăng ký sử dụng dịch vụ công, chọn chức năng Phân luồng xử lý đăng ký sử dụng DVC”

Đồng thời:

 • Phân công lại cán bộ chuyên quản xử lý hồ sơ giao nhận và hồ sơ yêu cầu thanh toán cho đơn vị: “Chọn menu Tài khoản sử dụng dịch vụ công/ Đăng ký sử dụng dịch vụ công, chọn chức năng Phân luồng xử lý”.

Hồ sơ chứng từ khi gửi sang kho bạc, cán bộ kho bạc không mở được file đính kèm

+ Do đơn vị đặt tên file đính kèm có ký tự đặc biệt hoặc các ký tự “đ”, “Đ” nên file không gửi sang kho bạc được. Đơn vị cần lưu ý không đặt tên file có ký tự đặc biệt, có dấu cách và các ký tự “đ”, “Đ” (thay bằng các ký tự “d”,”D” sẽ không bị lỗi).

Chứng từ sau khi chuyên viên KSC tiếp nhận thì trạng thái chứng từ chuyển sang “Chờ báo nợ” luôn nên không hiệu chỉnh để giao diện sang Tabmis được.

+ Do chứng từ của đơn vị có nhập thông tin vào trường Số CKC, HĐTH nên sẽ không giao diện vào Tabmis được -> Chuyên viên KSC từ chối chứng từ để đơn vị nhập lại hoặc nhập thủ công chứng từ vào Tabmis và thực hiện báo nợ cho đơn vị trên DVC.

Cách gửi yêu cầu hỗ trợ DVC

+ Đơn vị gửi mail về hotrocntt@vst.gov.vn để nhận được hỗ trợ với tiêu đề: DVC_<TEN TINH/SHKB >_<Trích yếu lỗi>. Email cần mô tả đầy đủ các thông tin sau: (1) Đơn vị (gồm cả mã/tên DVQHNS) gửi yêu cầu hỗ trợ; (2) Mô tả rõ ràng và cụ thể nội dung đang gặp vướng mắc cần hỗ trợ, nếu gặp lỗi với chứng từ/hồ sơ thì cần ghi rõ mã hồ sơ/số chứng từ trên DVC để đội hỗ trợ có căn cứ kiểm tra; (3) Số điện thoại liên hệ; (4) Hình ảnh lỗi.

 

HDSD đăng ký bổ sung Tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký dành cho DVQHNS_V3.0

Giới thiệu

Mục đích

 • Hướng dẫn đơn vị thực hiện kê khai hồ sơ trong trường hợp cần thay đổi, bổ sung thông tin thành viên, số tài khoản giao dịch, mâu dấu chữ ký (thông tin chứng thư số).
 • Tài liệu mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ, tham khảo cho kế toán. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ kho bạc hoặc nhân viên Viettel quận huyện để được hướng dẫn

Đối tượng sử dụng tài liệu

 • Đối tượng sử dụng tài liệu này gồm:
  • Người sử dụng tại đơn vị giao dịch với KBNN.

Giải thích thuật ngữ và viết tắt

Từ viết tắt Định nghĩa Ghi chú
BTC Bộ Tài chính
DFIS Cục Tin học và Thống kê tài chính
KBNN Kho bạc Nhà nước
CNTT Công nghệ thông tin
NSD Người sử dụng
DVC Dịch vụ công trực tuyến
QHNS Quan hệ ngân sách
ĐVSDNS Đơn vị Quan hệ ngân sách và Chủ đầu tư Đơn vị viết tắt của cụm từ “Đơn vị Quan hệ ngân sách và Chủ đầu tư”
CTMT, DA Chương trình mục tiêu, dự án
NSNN Ngân sách nhà nước
TKTN Tài khoản tự nhiên
KTT Kế toán trưởng KTT hoặc người được KTT ủy quyền gọi chung là KTT
CTK Chủ tài khoản CTK hoặc người được CTK ủy quyền gọi chung là CTK

Đăng ký sử dụng bổ sung tài khoản tại KBNN và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký

Kế toán viên xử lý hồ sơ

Thêm mới hồ sơ

 • Mục đích: Là chức năng cho phép các Kế toán viên của ĐVQHNS/ Dự án thực hiện thêm mới hồ sơ (hồ sơ bao gồm: đăng ký bổ sung tài khoản, đăng ký thay đổi mẫu dấu và chữ ký, đăng ký bổ sung tài liệu).
 • Bước 1: Chọn dịch vụ công Đăng ký mở và sử dụng tài khoản, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.

hướng dẫn đăng ký mẫu dấu mẫu chữ ký KBNN

 1. Thao tác chọn chức năng quản lý hồ sơ
 • Bước 2: Trên danh sách hồ sơ, kích nút Thêm mới .

 1. Chọn thêm mới hồ sơ đăng ký.
 • Lưu ý: Các trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập.

Thêm mới hồ sơ đăng ký bổ sung tài khoản

 1. Tạo mới hồ sơ đăng ký bổ sung tài khoản
 • Bước 1: Nhập thông tin các trường (các trường có dấu * là trường bắt buộc nhập).
  • Mã giao dịch: Tự động sinh theo quy tắc Hyy_ Mã ĐVQHNS/ Dự án _Số tự sinh.
  • Ngày tạo: Tự động hiển thị ngày hiện tại – hh:mm khi tạo mới hồ sơ.
  • Nội dung giao dịch: Nhập nội dung giao dịch.
  • Phần kê khai tài liệu đăng ký bổ sung tài khoản:

 1. Kê khai và tải tài liệu đính kèm
   • Để thêm tài liệu đính kèm, cán bộ kích nút Thêm tài liệu đính kèm .
   • Tải tệp tin đi kèm hồ sơ: Cán bộ thao tác:
    • Kích nút Chọn tệp để tải tệp đính kèm lên hệ thống

    • Kích biểu tượng Xóa để xóa tệp đính kèm vừa tải lên hệ thống.
  • Thông tin mã xác nhận: Nhập mã xác nhận.
 • Bước 2: Kế toán viên thao tác:
  • Kích nút Thêm mới để xác nhận lưu các thông tin hồ sơ.

  • Kích nút Gửi phê duyệt để xác nhận gửi hồ sơ cho KTT phê duyệt.

  • Kích nút Quay lại để hủy thao tác thêm mới hồ sơ và quay lại màn hình danh sách.

 • Lưu ý:
  • Sau khi lưu thành công trạng thái của hồ sơ là Mới tạo.
  • Sau khi gửi phê duyệt thành công trạng thái của hồ sơ là Chờ KTT phê duyệt.

Thêm mới hồ sơ đăng ký thay đổi mẫu dấu, chữ ký

 1. Tạo mới hồ sơ đăng ký thay đổi mẫu dấu, chữ ký
 • Bước 1: Nhập thông tin các trường (các trường có dấu * là trường bắt buộc nhập):
  • Mã giao dịch: Tự động sinh theo quy tắc Hyy_ Mã ĐVQHNS/ Dự án _Số tự sinh.
  • Ngày tạo: Tự động hiển thị ngày hiện tại – hh:mm khi tạo mới hồ sơ.
  • Loại hồ sơ đăng ký: Chọn loại đăng ký là đăng ký thay đổi mẫu dấu, chữ ký.
  • Nội dung giao dịch: Nhập nội dung giao dịch.
  • Phần kê khai tài liệu đăng ký thay đổi mẫu dấu, chữ ký.

 

 1. Kê khai và tải tài liệu đính kèm
   • Để thêm tài liệu đi kèm, cán bộ kích nút Thêm tài liệu đính kèm .
   • Tải tệp tin đi kèm hồ sơ: NSD thao tác:
    • Kích nút Chọn tệp để tải tệp đính kèm lên hệ thống.

    • Kích biểu tượng Xóa để xóa tệp đính kèm vừa tải lên hệ thống.
 • Bước 2: Kế toán viên thao tác:
  • Kích nút Thêm mới để xác nhận lưu các thông tin hồ sơ.

  • Kích nút Gửi phê duyệt để xác nhận gửi hồ sơ cho KTT phê duyệt.

  • Kích nút Quay lại để hủy thao tác thêm mới hồ sơ và quay lại màn hình danh sách.

 • Lưu ý:
  • Sau khi lưu thành công trạng thái của hồ sơ là Mới tạo.
  • Sau khi gửi phê duyệt thành công trạng thái của hồ sơ là Chờ KTT phê duyệt.

Thêm mới hồ sơ đăng ký bổ sung tài liệu

 1. Màn hình tạo mới hồ sơ đăng ký bổ sung tài liệu
 • Bước 1: Nhập thông tin các trường (các trường có dấu * là trường bắt buộc nhập):
  • Mã giao dịch: Tự động sinh theo quy tắc Hyy_ Mã ĐVQHNS/ Dự án _Số tự sinh.
  • Ngày tạo: Tự động hiển thị ngày hiện tại – hh:mm khi tạo mới hồ sơ.
  • Loại hồ sơ đăng ký: Chọn loại đăng ký là đăng ký bổ sung tài liệu.
  • Nội dung giao dịch: Nhập nội dung giao dịch.
  • Phần kê khai tài liệu đăng ký bổ sung tài liệu.

 1. Kê khai và tải tài liệu đính kèm
   • Để thêm tài liệu đi kèm, cán bộ kích nút Thêm tài liệu đính kèm .
   • Tải tệp tin đi kèm hồ sơ: NSD thao tác:
    • Kích nút Chọn tệp để tải tệp đính kèm lên hệ thống.

    • Kích biểu tượng Xóa để xóa tệp đính kèm vừa tải lên hệ thống.
 • Bước 2: Kế toán viên thao tác:
  • Kích nút Thêm mới để xác nhận lưu các thông tin hồ sơ.

  • Kích nút Gửi phê duyệt để xác nhận gửi hồ sơ cho KTT phê duyệt.

  • Kích nút Quay lại để hủy thao tác thêm mới hồ sơ và quay lại màn hình danh sách.

 • Lưu ý:
  • Sau khi lưu thành công trạng thái của hồ sơ là Mới tạo.
  • Sau khi gửi phê duyệt thành công trạng thái của hồ sơ là Chờ KTT phê duyệt.

Cập nhật hồ sơ

 • Mục đích: Chức năng này cho phép Kế toán viên chỉnh sửa và cập nhật lại thông tin hồ sơ ở trạng thái Mới tạo hoặc ở trạng thái KTT/UQKTT từ chối phê duyệt.
 • Bước 1: Trên menu trái, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.
 • Bước 2: Trên danh sách hồ sơ, chọn xem chi tiết hồ sơ cần cập nhật thông tin.

 1. Danh sách hồ sơ mới tạo
 • Bước 3: Trên màn hình xem chi tiết, kích nút Sửa

 1. Xem chi tiết hồ sơ
 • Bước 4: Cán bộ nhập thông tin thay đổi cho hồ sơ (Các trường có dấu * là trường bắt buộc phải nhập).
 • Bước 5: Kế toán viên thao tác:
  • Kích nút Cập nhật để hoàn thành cập nhật hồ sơ.

  • Kích nút Quay lại để trở về giao diện xem chi tiết hồ sơ.

 • Lưu ý:
  • Cán bộ chỉ được phép sửa thông tin hồ sơ ở trạng thái Mới tạoKTT từ chối phê duyệt hồ sơ.
 • Các thao tác nghiệp vụ khác:
  • Xem chi tiết hồ sơ: Trên màn hình danh sách hồ sơ cần tiếp nhận, cán bộ có thể kích chọn Loại hồ sơ, Ngày gửi, Mã hồ sơ, Trạng thái để xem thông tin chi tiết hồ sơ.
  • Xem lịch sử hồ sơ: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, cán bộ kích biểu tượng Lịch sử để xem thông tin lịch sử hồ sơ giao nhận.

  • In phiếu giao nhận: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, cán bộ kích biểu tượng In để tiến hành In phiếu giao nhận.

Xóa hồ sơ

 • Mục đích: Chức năng này cho phép Kế toán viên xóa hồ sơ vừa tạo hoặc hồ sơ KTT từ chối phê duyệt.
 • Bước 1: Trên menu trái, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.
 • Bước 2: Trên danh sách hồ sơ, chọn xem chi tiết hồ sơ cần xóa.

 1. Danh sách quản lý hồ sơ
 • Bước 3: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, kích nút Xóa

 1. Chọn thao tác xóa hồ sơ.

 1. Xác nhận xóa hồ sơ
 • Bước 4: Kế toán viên thao tác:
  • Kích nút Đồng ý để xóa thành công hồ sơ.

  • Kích nút Hủy để quay lại giao diện xem chi tiết hồ sơ.

 • Lưu ý:
  • Kế toán viên chỉ xóa được hồ sơ ở trạng thái Mới tạo.

Gửi phê duyệt

 • Mục đích: Chức năng này cho phép Kế toán viên gửi hồ sơ có trạng thái mới tạo hoặc KTT từ chối phê duyệt lên cho KTT của đơn vị phê duyệt.
 • Bước 1: Trên menu trái, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.
 • Bước 2: Trên danh sách hồ sơ, chọn xem chi tiết hồ sơ cần gửi phê duyệt.

 1. Danh sách quản lý hồ sơ
 • Bước 3: Chọn xem chi tiết hồ sơ chờ gửi phê duyệt.

 1. Xem chi tiết hồ sơ
 • Bước 4: Kích nút Gửi phê duyệt .

 1. Lựa chọn cán bộ phê duyệt
  • Cán bộ phê duyệt: Chỉ hiển thị cán bộ có chức danh theo số tài khoản là KTT (Số tài khoản: Chính là số tài khoản mà KBNN cấp). Kế toán viên chọn cán bộ phê duyệt trong danh sách. Lưu ý: Chỉ có cán bộ được chọn trong danh sách mới được phép phê duyệt hồ sơ.
 • Bước 5: Kế toán viên thao tác:
  • Kích nút Gửi phê duyệt để xác nhận gửi phê duyệt hồ sơ lên KTT đã chọn.

  • Kích nút Đóng để hủy bỏ thao tác gửi phê duyệt và quay lại màn hình chi tiết hồ sơ.

 • Lưu ý:
  • Trạng thái hồ sơ sau khi gửi phê duyệt là Chờ kế trưởng phê duyệt hồ sơ
  • Hồ sơ được gửi phê duyệt thành công thì Kế toán viên không được phép sửa/ xóa hồ sơ.
 • Các thao tác nghiệp vụ khác:
  • Xem chi tiết hồ sơ: Trên màn hình danh sách hồ sơ cần tiếp nhận, cán bộ có thể kích chọn Loại hồ sơ, Ngày gửi, Mã hồ sơ, Trạng thái để xem thông tin chi tiết hồ sơ.
  • Xem lịch sử hồ sơ: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, cán bộ kích biểu tượng Lịch sử để xem thông tin lịch sử hồ sơ giao nhận.

  • In phiếu giao nhận: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, cán bộ kích biểu tượng In để tiến hành In phiếu giao nhận.

Cập nhật và gửi lại hồ sơ khi bị KBNN từ chối

 • Mục đích: Đối với những hồ sơ mà đơn vị gửi sang KBNN (bao gồm: bổ sung tài khoản, thay đổi mẫu dấu và chữ ký, bổ sung tài liệu) cán bộ KBNN tiến hành kiểm tra thông tin hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ KBNN từ chối hồ sơ và trả về NSD tạo hồ sơ. Với hồ sơ bị KBNN từ chối, NSD tạo hồ sơ có thể sao chép toàn bộ thông tin của bộ hồ sơ bị từ chối sang một bộ hồ sơ mới và tiến hành cập nhật, gửi lại hồ sơ.
 • Để cập nhật và gửi lại hồ sơ, cán bộ thực hiện các bước sau:
  • Bước 1: Trên menu trái, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.
  • Bước 2: Trên màn hình danh sách hồ sơ, chọn xem chi tiết hồ sơ bị KBNN từ chối

 1. Danh sách hồ sơ bị KBNN từ chối.
  • Bước 3: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, kích nút Chỉnh sửa và gửi lại để cập nhật lại hồ sơ.

 1. Xem chi tiết hồ sơ bị KBNN từ chối
  • Bước 4: Trên màn hình tạo mới hồ sơ, cán bộ tiến hành thay đổi thông tin hồ sơ của bộ hồ sơ từ chối.
  • Bước 5: Kế toán viên thao tác:
   • Kích nút Thêm mới để lưu thông tin thay đổi hồ sơ và tiến hành gửi KBNN sau khi lưu thông tin hồ sơ.

   • Kích nút Gửi phê duyệt để tiến hành gửi phê duyệt hồ sơ lên KTT phê duyệt.

   • Kích Quay lại để hủy thao tác cập nhật hồ sơ và quay lại màn hình chi tiết hồ sơ.

 • Lưu ý:
  • Sau khi lưu thành công trạng thái của hồ sơ là Mới tạo.
  • Sau khi gửi phê duyệt thành công trạng thái của hồ sơ là Chờ KTT phê duyệt.
  • Sau khi gửi KBNN công trạng thái của hồ sơ là Chờ KBNN tiếp nhận hồ sơ.

Kế toán trưởng xử lý hồ sơ

 • Mục đích: Đối với bộ hồ sơ mà Kế toán viên gửi lên KTT xin ký duyệt, KTT được chọn xử lý hồ sơ tiến hành xem thông tin chi tiết hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, tiến hành phê duyệt và gửi lên CTK.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ thì tiến hành từ chối phê duyệt hồ sơ và trả về cho cán bộ tạo mới hồ sơ.

Gửi phê duyệt hồ sơ

 • Bước 1: Chọn dịch vụ công Đăng ký mở và sử dụng tài khoản, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.
 • Bước 2: Trên màn hình danh sách hồ sơ chờ phê duyệt, kích chọn xem chi tiết hồ sơ cần gửi phê duyệt lên CTK.

 

 1. Danh sách hồ sơ chờ phê duyệt
 • Bước 3: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, kích nút Gửi phê duyệt .

 1. Chi tiết hồ sơ chờ phê duyệt
 • Bước 4: KTT chọn CTK phê duyệt cho hồ sơ như sau:

 1. Màn hình chọn CTK phê duyệt
  • Cán bộ phê duyệt: Chỉ hiển thị cán bộ có chức danh theo số tài khoản là CTK. KTT chọn cán bộ phê duyệt trong danh sách. Lưu ý: Chỉ có cán bộ được chọn trong danh sách mới được phép phê duyệt hồ sơ.
 • Bước 5: NSD thao tác:
  • Kích nút Gửi phê duyệt để xác nhận gửi phê duyệt hồ sơ lên CTK đã chọn.

  • Kích nút Hủy để hủy bỏ thao tác gửi phê duyệt và quay lại màn hình chi tiết hồ sơ.

 • Lưu ý:
  • KTT gửi phê duyệt thành công, trạng thái hồ sơ là Chờ CTK phê duyệt
 • Các thao tác nghiệp vụ khác:
  • Xem chi tiết hồ sơ: Trên màn hình danh sách hồ sơ cần tiếp nhận, cán bộ có thể kích chọn Loại hồ sơ, Ngày gửi, Mã hồ sơ, Trạng thái để xem thông tin chi tiết hồ sơ.
  • Xem lịch sử hồ sơ: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, cán bộ kích biểu tượng Lịch sử để xem thông tin lịch sử hồ sơ giao nhận.

  • In phiếu giao nhận: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, cán bộ kích biểu tượng In để tiến hành In phiếu giao nhận.

Từ chối phê duyệt

 • Bước 1: Chọn dịch vụ công Đăng ký mở và sử dụng tài khoản, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.
 • Bước 2: Trên màn hình danh sách hồ sơ, kích chọn xem chi tiết hồ sơ cần từ chối phê duyệt

 1. Danh sách hồ sơ chờ phê duyệt
 • Bước 3: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, kích nút Từ chối phê duyệt .

 1. Chi tiết hồ sơ từ chối phê duyệt
 • Bước 4: Nhập lý do từ chối phê duyệt hồ sơ:

 1. Từ chối phê duyệt hồ sơ
 • Bước 5: Cán bộ thao tác:
  • Kích nút Từ chối để xác nhận từ chối phê duyệt hồ sơ.

  • Kích nút Đóng để hủy bỏ thao tác từ chối phê duyệt hồ sơ và quay lại màn hình chi tiết hồ sơ.

 • Lưu ý:
  • Trạng thái hồ sơ sau khi từ chối thành công là KTT từ chối phê duyệt và hồ sơ được trả về cho Kế toán viên đơn vị.

Chủ tài khoản xử lý hồ sơ

 • Mục đích: Đối với bộ hồ sơ mà KTT gửi xin phê duyệt, CTK có thể xem thông tin chi tiết hồ sơ. CTK được chọn xử lý hồ sơ tiến hành xem thông tin chi tiết hồ sơ và xử lý hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, CTK tiến hành phê duyệt hồ sơ
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, CTK từ chối phê duyệt và gửi trả hồ sơ về KTT.

Phê duyệt hồ sơ

 • Bước 1: Chọn dịch vụ công Đăng ký mở và sử dụng tài khoản, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.
 • Bước 2: Trên màn hình danh sách hồ sơ chờ phê duyệt, kích chọn hồ sơ cần phê duyệt:

 1. Danh sách hồ sơ chờ phê duyệt
 • Bước 3: Trên màn hình chi tiết hồ sơ, kích nút Phê duyệt .

 1. Chi tiết hồ sơ chờ phê duyệt
 • Bước 4: CTK cắm token vào máy tính cá nhân, kích nút Phê duyệt .

 • Bước 5: Nhập mật khẩu token và bấm OK để hoàn thành ký số.

 1. Màn hình sau khi kích biểu tượng Phê duyệt
 • Lưu ý:
  • CTK phê duyệt thành công, trạng thái hồ sơ là Chờ gửi Kho bạc Nhà nước.
  • Trong một phiên làm việc, NSD chỉ cần nhập mật khẩu lần đầu tiên khi phê duyệt hồ sơ.
  • Hồ sơ ở trạng thái Chờ gửi kho bạc nhà nước thì CTK có thể từ chối phê duyệt hồ sơ và gửi trả về cho KTT.
 • Các thao tác nghiệp vụ khác:
  • Xem chi tiết hồ sơ: Trên màn hình danh sách hồ sơ cần tiếp nhận, cán bộ có thể kích chọn Loại hồ sơ, Ngày gửi, Mã hồ sơ, Trạng thái để xem thông tin chi tiết hồ sơ.
  • Xem lịch sử hồ sơ: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, cán bộ kích biểu tượng Lịch sử để xem thông tin lịch sử bộ hồ sơ giao nhận.

  • In phiếu giao nhận: Trên màn hình xem chi tiết hồ sơ, cán bộ kích biểu tượng In để tiến hành In phiếu giao nhận.

Từ chối phê duyệt hồ sơ

 • Bước 1: Chọn dịch vụ công Đăng ký mở và sử dụng tài khoản, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.
 • Bước 2: Trên màn hình danh sách hồ sơ chờ phê duyệt, kích chọn hồ sơ cần từ chối phê duyệt:

 1. Danh sách hồ sơ chờ phê duyệt
 • Bước 3: Trên màn hình chi tiết hồ sơ, kích nút Từ chối phê duyệt .

 1. Chi tiết hồ sơ chờ phê duyệt
 • Bước 4: CTK nhập lý do từ chối.

 1. Từ chối phê duyệt hồ sơ
 • Bước 5: CTK thao tác:
  • Kích nút Từ chối để hoàn thành từ chối phê duyệt hồ sơ.

  • Kích nút Đóng để hủy bỏ thao tác từ chối phê duyệt hồ sơ và quay lại màn hình chi tiết hồ sơ.

 • Lưu ý:
  • CTK từ chối phê duyệt thành công, trạng thái hồ sơ là CTK từ chối phê duyệt
  • Hồ sơ được trả lại cho KTT

Gửi hồ sơ cho KBNN

 • Mục đích: NSD của ĐVQHNS/ Dự án được cấp quyền sẽ gửi hồ sơ cho KBNN.
 • Bước 1: Trên menu trái, chọn chức năng Quản lý hồ sơ bổ sung tài khoản hoặc Quản lý hồ sơ thay đổi mẫu dấu chữ ký.
 • Bước 2: Trên danh sách hồ sơ, chọn xem chi tiết hồ sơ ở trạng thái Chờ gửi Kho bạc Nhà nước.

 1. Danh sách quản lý hồ sơ
 • Bước 3: Trên màn hình xem chi tiết, kích nút Gửi kho bạc .

 • Lưu ý:
  • Hồ sơ sau khi gửi sang KBNN, trạng thái hồ sơ là Chờ KBNN tiếp nhận hồ sơ.
  • Hồ sơ được gửi sang KBNN thành công, Kế toán viên không được phép sửa/ xóa hồ sơ

Cài đặt ứng dụng Thuế điện tử dành cho cá nhân trên thiết bị di động eTax Mobile

ETax Mobile (ứng dụng thuế điện tử) đã được Tổng cục Thuế triển khai trên thiết bị di động hệ điều hành IOS, Android để hỗ trợ việc nộp thuế online cho người nộp thuế cá nhân. Việc cài đặt, sử dụng eTax mobile sẽ giúp người nộp thuế nộp thuế nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ với nhà nước mà không phải mất thời gian đi lại. Chi tiết hướng dẫn cài đặt eTax Mobile, cách sử dụng eTax Mobile theo hướng dẫn dưới đây.

1. Cách tải, cài đặt eTax Mobile

Sử dụng thiết bị di động thông minh, máy tính bảng… có kết nối 3G/4G/5G/Wifi/GPRS.

Truy cập Google Play, nếu sử dụng hệ điều hành Android (phiên bản từ 4.0 trở lên hoặc theo quy định của eTax theo từng thời kỳ).

Sau khi tìm kiếm với tên app là Etax mobile, bạn ấn ” cài đặt ” để bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn ấn ” mở ” để được chuyển sang giao diện sử dụng của ứng dụng.

cài đặt eTax Mobile

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\11.jpg

Truy cập App Store, nếu sử dụng hệ điều hành IOS (phiên bản từ 9.0 trở lên hoặc theo quy định của eTax theo từng thời kỳ).

Sau khi tìm kiếm với tên app là Etax mobile, bạn ấn ” hình đám mây ” để bắt đầu quá trình cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn ấn ” mở ” để được chuyển sang giao diện sử dụng của ứng dụng.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\1.jpg

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\2.jpg

2. Cách đăng ký tài khoản eTax Mobile

Để đăng ký tài khoản, thiết lập giao dịch giữa người nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, bạn cần thực hiện như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại hay máy tính bảng… Tại giao diện màn hình, bạn ấn chọn ” đăng ký ngay “.

Bước 2: Tại đây, bạn nhập mã số thuế cá nhân, nhập mã Captcha trên màn hình rồi ấn ” tiếp tục ”

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\3.jpg

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin cá nhân ứng với mã số thuế cá nhân của bạn. Để tiếp tục quá trình đăng ký, bạn nhập số điện thoại, địa chỉ email rồi ấn ” tiếp tục “.

Lưu ý: Bạn có thể để trống nội dung ô ” mã xác nhận ” nếu không có mã này. Trong trường hợp có mã xác nhận do cơ quan thuế cấp tại thư ngỏ, bạn nhập mã xác nhận vào ô này rồi ấn tiếp tục.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\4.jpg

Bước 4: Màn hình hiển thị thông tin đăng ký tạo tài khoản eTax Mobile thành công, bạn cần đến cơ quan thuế bất kỳ xuất trình CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhận và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử của mình.

Bước 5: Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, bạn sẽ nhận được tin nhắn từ ” TongcucThue ” với nội dung thông báo đăng ký thành công cho tài khoản (ứng với mã số thuế cá nhân) của bạn và mật khẩu để truy cập ứng dụng.

3. Cách sử dụng eTax Mobile

Để có thể tương tác với cơ quan thuế, sử dụng các tiện ích hỗ trợ trên ứng dụng, bạn cần thực hiện theo các bước hướng dẫn như sau:

Đăng nhập tài khoản eTax Mobile cá nhân.

Khởi chạy ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại. Tại giao diện ứng dụng, bạn nhập MST cá nhân, mật khẩu (theo tin nhắn gửi về từ Tongcucthue) rồi ấn ” đăng nhập “. Tiếp theo, bạn nhập mã OTP gửi về từ điện thoại rồi ấn ” đồng ý ” để đăng nhập ứng dụng.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\5.jpg

Cài đặt chức năng nổi bật trên ứng dụng.

eTax Mobile mặc định ” tra cứu người phụ thuộc ” là tính năng nổi bật mà bạn muốn xem trên ứng dụng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi các tính năng mà mình quan tâm bằng cách click vào ” cài đặt chức năng nổi bật ” và thêm vào các tính năng phù hợp.

Sau khi cài đặt, màn hình sẽ hiển thị các tính năng mà bạn quan tâm lên trên cùng.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\6.jpg

Tra cứu nghĩa vụ thuế còn phải nộp.

Tại giao diện hiển thị của ứng dụng, bạn ấn chọn các tùy chọn “ thuế của cá nhân ” (bao gồm thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế, phí, lệ phí của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”. tiền chậm nộp và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật,..), ” nghĩa vụ tài chính về đất đai “, ” LPTB phương tiện ” (lệ phí trước bạ phương tiện) để tra cứu thông tin mình cần.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\7.jpg

Tra cứu thông báo từ Tongcucthue

Với bất cứ hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy,…, nào vừa đăng ký, bạn có thể xem kết quả trả về từ mục tra cứu thông báo trên ứng dụng eTax Mobile. Ngoài ra, với bất cứu nhu cầu tra cứu hồ sơ thuế nào, bạn cũng có thể click vào mục ” tra cứu hồ sơ ” và các tùy chọn tra cứu tương ứng để đưa ra kết quả.

Cách sử dụng mục tiện ích trên eTax Mobile

Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng hữu ích trên ứng dụng eTax Mobile. Ngoài những tính năng đã đề cập, bạn còn có thể tra cứu bảng giá lệ phí trước bạ ô tô và xe máy. thông tin người nộp thuế, địa chỉ cơ quan thuế, hộ khoán, công cụ tính thuế và tra cứu ngân hàng nộp thuế điện tử,..

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\8.jpg

Thiết lập tài khoản cá nhân.

Khi sử dụng ứng dụng eTax Mobile, bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn trong mục “thiết lập cá nhân” để thiết lập ảnh đại diện. đổi mật khẩu đăng nhập eTax Mobile; cài đặt đăng nhập bằng vân tay/FaceID, … đăng ký nhận thông tin từ ứng dụng.

Ngoài ra, với bất cứ nhu cầu nào cần hỗ trợ từ ứng dụng. bạn có thể truy cập vào các mục câu hỏi thường gặp, hướng dẫn sử dụng ứng dụng, gửi thông tin hỗ trợ,…trong mục “hỗ trợ” trên ứng dụng.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\9.jpg

4. Xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử ứng dụng eTax Mobile qua Ngân hàng thương mại.

Bước 1: Người nộp thuế truy cập vào ứng dụng etax mobile, chọn chức năng Liên kết tài khoản

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\etax\1.jpg

Bước 2: Chọn Ngân hàng cần liên kết.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\etax\Screenshot_20220907_153045.jpg

Bước 3: Điền các thông tin Số điện thoại và số tài khoản ngân hàng cần liên kết.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\etax\3.jpg

Bước 4: Nhập mã otp được gửi về số điện thoại đã đăng ký qua tin nhắn.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\etax\4.jpg

Bước 5: Nhấn Hoàn thành để hiện thông báo Liên kết tài khoản thành công là hoàn thành.

D:\Users\hchuy.lso\Pictures\Etax\etax\5.jpg

Trên đây, là các bước đăng ký tài khoản eTax và hướng dẫn sử dụng eTax Mobile. Ứng dụng Thuế điện tử dành cho cá nhân trên thiết bị di động chi tiết.