1/ Sổ tay sử dụng chứng thư số Viettel-CA

download (1)

1.1/ Phần mềm HTKK 3.1.6:

download (1)

1.2/ Phần mềm ký Sign offline:

download (1)

1.3/ Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Viettel-CA

download (1)

1.4/ Phiếu yêu cầu gia hạn dịch vụ Viettel-CA

download (1)

2/ Phần mềm Java plug-in: cài đặt Java để chạy các ứng dụng trên trang iHTKK

download (1)

2.1/ Bản Java cho win 8 32 bit:

download (1)

2.2/ Bản Java cho win 8 64 bit:

download (1)

3/ Phần mềm CutePDF:dùng để kết xuất ra file PDF

download (1)

4/ TeamViewer: phần mềm hỗ trợ điều khiển từ xa

download (1)

5/ Unlimited TeamViewer: khi chúng ta sử dụng TeamViewer có 1 số trường hợp bị giới hạn kết nối trong 5 phút, đây là phần mềm giúp bạn sử dụng full time, không còn bị giới hạn kết nối 5 phút nữa.

Lưu ý: ban download bản TeamViewer 7 trở xuống rồi cài đặt, chạy phần mềm Unlimited TeamViewer, sau đó bạn có thể update để sử dụng phiên bản cao hơn.

download (1)

6/ Viettel-ca-tms_java.dll

download (1)

7/ Phần mềm reset USB Token V0

phan mem reset v0

8/ Phần mềm reset USB Token V1

phan mem reset v1

9/ Phần mềm reset USB Token V2

phan mem reset v2

10/ Phần mềm reset USB Token V3

phan mem reset v3

11/ Danh sách số PIN V3

all pin

12/ Phần mềm reset USB Token V4

phan mem reset v4

12.1/ Cách gia hạn chữ ký số cho khách hàng còn thời hạn sử dụng

download (1)

13/ Phần mềm Java 6 update 21 dành cho TCT

java cho TCT

14/ Phần mềm Java 7 update 3 dành cho VNACCS

java cho vnaccs

15/ Phần mềm Java 7  dành cho BHXH

java cho bhxh

16/ Phần mềm iBHXH dành cho BHXH

iBHXH

17/ Phần mềm iBHSigning dùng để ký offline cho BHXH

ky ofline

18/ Driver V1 cho USB bị đá

ky ofline

19/ Lỗi chứng thư số không hợp pháp

chung thu so khong hop phap

20/ Phần mềm KBHXH 12/01/2016

kBHXH

 

Tagslap dat mang viettellap dat internet viettelchu ky so viettel, cap quang viettel, dien thoai ban vietteldien thoai ban so dep