Thẻ: lỗi kBHXH

[Lỗi kBHXH] – Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))

Khi bạn thấy trên phần mềm kBHXH báo lỗi “Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))” khi làm hồ sơ gia hạn thẻ BHYT trên phần mềm kBHXH của bảo hiểm xã hội

Để khắc phục lỗi này, Anh/Chị làm theo hướng dẫn như sau :

Bước 1 : Anh/chị vào Control Panel –> chọn mục Region

lỗi phần mềm kBHXH

Bước 2 : Anh/chị chọn tab Administrator và sửa như hình dưới đây

lỗi phần mềm kBHXH2

Lưu ý : Anh/chị nhớ cập nhật lại ngày giờ cho đúng nhé !

Sau đó bấm Apply –>Ok, bạn quay lại phần mềm kBHXH để ký lại tờ khai trên phần mềm kBHXH

Trân trọng,