Cách đăng ký tài khoản kBHXH trên trang gddt.baohiemxahoi.gov.vn

     Để thực hiện đăng ký tài khoản kBHXH có ký số với cơ quan BHXH, người dùng thực hiện truy cập vào hệ thống Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn) sau đây gọi tắt là Cổng để bật và tải bộ thư viện VSS token signing hỗ trợ đăng ký giao dịch điện tử

dang ky tai khoan kbhxh1

1. Bật bộ thư viện VSS token signing
Sau khi tích vào Download bộ thư viện VSS Token signing thì hệ thống tự động chuyển sang một đường dẫn khác có địa chỉ như nào:https://chrome.google.com/webstore/detail/vietnam-social-security-t/iglijbhfichnfmijbmebhcgbaagbbikc?hl=vi . Tại đây, người dùng chọn vào Thêm vào chorme, như hình dưới:

dang ky tai khoan kbhxh

 Chọn Thêm tiện ích, Sau khi thêm tiện ích thành công thì tại trình duyệt Chorme sẽ hiển thị biểu tượng BHXH tại trình duyệt như sau:

2. Cài đặt bộ thư viện VSS
Chọn vào file vừa được tải về. Đúp chuột vào để cài đặt. Chọn Run-> Next. Chọn I accept the terms… => Next

Chọn Next -> Install -> Hình hiển thị quá trình cài đặt diễn ra.

Quá trình cài đặt thành công chọn Finish để kết thúc.

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, đơn vị vào Cổng giao dịch điện tử, thực hiện chọn vào đăng ký để thực hiện đăng ký giao dịch điện tử.

Khi Cổng thông tin báo thành công, hệ thống sẽ gửi mã kích hoạt về mail của đơn vị. Kích hoạt thành công hệ thống tiếp tục gửi tên đăng nhập và mật khẩu về tài khoản mail của đơn vị.

B. Một số vướng mắc phát sinh khi đăng ký giao dịch điện tử, phần mềm KBHXH và nạp hồ sơ điện tử.

I. Đăng ký giao dịch điện tử
1: Nếu đã thực hiện bật và cài đặt bộ thư viện VSS rồi mà ở bước nhấn nút đăng ký không hiển thị form để chọn chữ ký số.
  Cách khắc phục 1: đơn vị bỏ trống số điện thoại

 Cách khắc phục 2: thực hiện cài đặt Visual C++, truy cập vào đường dẫn này để tải về: https://www.microsoft.com/en-pk/download/details.aspx?id=48145. Hướng dẫn cài đặt  tại đây

  2: Quá trình đăng ký tài khoản kBHXH, đơn vị chọn vào đường dẫn để nhập mã kích hoạt mà báo lỗi có xảy ra lỗi hoặc mã kích hoạt không chính xác thì đăng ký lại

II. Phần mềm KBHXH
Mở KBHXH xuất hiện thông báo “Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignoge this error and attempt to continue….”, thực hiện xử lý như sau:
            Bước 1: Thực hiện tải bộ chạy KBHXH về. Truy cập vào đường dẫn này, chọn KBHXH để tải KBHXH
            Bước 2: Thực hiện nâng cấp bản KBHXH mới lấy về ở bước 1 nâng cấp lên bản mới nhất.
Bước 3: Copy 2 thư mục Data và Config từ bản KBHXH cũ sang
      Bước 4: Để đơn vị lấy dữ liệu danh sách lao động, danh sách hồ sơ đã lập… thì Đơn vị thực hiện Copy 2 thư mục Data và Config từ bản KBHXH cũ sang bản KBHXH vừa được tải về.

III. Nạp hồ sơ điện tử trên Cổng

Khi nạp hồ sơ báo lỗi cấu trúc không hợp lệ thì đơn vị thực hiện mở mail. Vì khi hệ thống báo cấu trúc không hợp lệ sẽ có kết quả gửi về mail của đơn vị, kết quả chi tiết cụ thể không hợp lệ ở trường dữ liệu nào. Đơn vị dựa vào đó để sửa  hoặc lập lại hồ sơ đã lập trên phần mềm KBHXH và nạp lại.

5/5 - (4 bình chọn)

2 Comments

Leave a Reply