Category: Khai thuế qua mạng

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Itaxviewer – Ứng dụng đọc file XML

Phần mềm iTaxViewer là ứng dụng đọc các tờ khai thuế định dạng XML của Tổng cục Thuế. Giúp doanh nghiệp đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng, quý một cách dễ dàng. Hôm nay chukysoviettel-ca.com sẽ hướng dẫn …

Phần mềm Itaxviewer đọc file XML

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.5.0, phần mềm iTaxViewer 1.4.0 đáp ứng Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế           Đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 110/2015/TT-BTC …