0986 59 68 79

Tag: thời hạn chữ ký số

Thông báo V/v thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp CKS công cộng

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v Thông tin thời hạn giấy phép và chứng thư số của các tổ chức cung cấp dịch vụ CKS công cộng Căn cứ Công văn số 187/NEAC-HCTH ngày 21/7/2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ Thông tin và Truyền …