0986 59 68 79

Tag: cấu hình java

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java để nộp thuế điện tử

Link download Java để cấu hình java: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html Hoặc website: java.com để download phiên bản java mới nhất Thực hiện tải bản java 7u71 phiên bản x86 offline và cài đặt từ link trên. Sau khi cài java xong thực hiện các bước như mục 2. Trường hợp người nộp …