Hướng dẫn tủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo cơ chế 1 cửa quốc gia

cơ chế 1 cửa quốc gia

Hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia được triển khai để đáp ứng yêu cầu kết nối với doanh nghiệp và các Bộ, Ngành có liên quan trong việc cấp phép và các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan để thông quan cho sản phẩm xuất khẩu/nhập khẩu/quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh. Hệ thống có khả năng kết nối, xử lý thông tin với hệ thống tự động hóa (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản viện trợ sẽ triển khai vào 2014.

Quy trình cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế – Bộ Y Tế là một phân hệ nằm trong hệ thống tổng thể của dự án HQMC và bao gồm các module:

  • Module thủ tục BỘ Y TẾ;
  • CPNK trang thiết bị y tế

Hôm nay chữ ký số Viettel sẽ gửi các bạn hướng dẫn để kê khai xin cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế qua cổng thông tin 1 cửa quốc gia bằng các sử dụng USB Token Viettel.

Download : Hướng dẫn tủ tục cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo cơ chế 1 cửa quốc gia

5/5 - (2 bình chọn)

Leave a Reply