THÔNG BÁO VỀ VIỆC VẬN HÀNH CHÍNH THỨC HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA MỚI

Từ ngày 16/9/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) mới sẽ vận hành chính thức theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lưu ý:

Δ  Hệ thống mới không có chức năng đăng tải thông tin thử nghiệm như Hệ thống cũ. Tất cả các thông tin đăng lên Hệ thống mới đều là thông tin về đấu thầu có giá trị pháp lý và phải tuân thủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT 

Δ  Tổ chức, cá nhân cố tình đăng tải thông tin quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu mà nội dung thông tin này không có thật sẽ bị khóa tài khoản trong 12 tháng.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Để đảm bảo hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mới hiệu quả, đề nghị các cơ quan/đơn vị nghiên cứu kỹ các hướng dẫn thực hiện trên hệ thống, cụ thể:

I. Công tác chuẩn bị và thiết lập ban đầu trên hệ thống

1. Bên mời thầu, nhà thầu chưa thực hiện cập nhật, xác nhận thông tin tài khoản được chuyển đổi trên Hệ thống mới cần thực hiện cập nhật, xác nhận thông tin tài khoản trước khi thực hiện các nghiệp vụ đấu thầu khác liên quan trên hệ thống. Tài khoản gồm tên và mật khẩu đăng nhập (kèm theo hướng dẫn xác nhận, cập nhật thông tin tài khoản) trên hệ thống mới của bên mời thầu, nhà thầu đã được gửi vào địa chỉ e-mail người phụ trách nghiệp vụ đấu thầu của bên mời thầu, nhà thầu từ ngày 01/7/2022. Trường hợp chưa nhận được email chuyển đổi tài khoản hoặc cần thay đổi e-mail nhận thông báo chuyển đổi tài khoản, bên mời thầu, nhà thầu liên hệ Tổng đài hỗ trợ người dùng, số điện thoại 1900.6126 để được hỗ trợ hoặc xem hướng dẫn tại đây.

2. Bên mời thầu, nhà thầu chuẩn bị chứng thư số (CTS) công cộng để thực hiện các nghiệp vụ về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mới: Hệ thống mới sử dụng CTS công cộng do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp. Các cơ quan/đơn vị tham gia đấu thầu trên Hệ thống mới cần trang bị CTS công cộng (còn hoạt động) và thực hiện đăng ký sử dụng chứng thư số trên Hệ thống mới để thực hiện các nghiệp vụ xác thực, ký số, bảo mật thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

3. Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hướng dẫn sử dụng về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống

II. Áp dụng các quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT

1. Đối với gói thầu đã được phê duyệt áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập E-HSMT theo quy định của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT:

a) Trường hợp gói thầu đã đăng tải E-HSMT lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo E-HSMT đã đăng tải và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng. Trong trường hợp này, việc mở thầu, đăng tải thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống cũ tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn được thực hiện bằng chứng thư số chuyên dùng do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cấp;

b) Trường hợp gói thầu chưa lập E-HSMT hoặc đã lập, phê duyệt E-HSMT nhưng chưa đăng tải E-HSMT lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại E-HSMT theo quy định của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

2. Đối với gói thầu đã được phê duyệt không áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng:

a) Trường hợp gói thầu đã đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống cũ trước ngày 16/9/2022 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo hồ sơ mời thầu đã phát hành và các quy định của pháp luật điều chỉnh tương ứng;

b) Trường hợp gói thầu chưa lập hồ sơ mời thầu hoặc đã lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu trước ngày 16/9/2022 nhưng chưa đăng tải hồ sơ mời thầu lên Hệ thống cũ thì phải sửa đổi, phê duyệt lại hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 39 của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và thực hiện đăng tải trên Hệ thống mới tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Bảng giá Đăng Ký chứng thư số đấu thầu Viettel hệ thống mạng đấu thầu quốc gia E-GP chuẩn SHA-256 gồm các gói: 1 năm, 2 năm, 3 năm như sau:

Gói Cước 1 Năm 2 Năm 3 Năm
Giá Xuất Hóa Đơn (bao gồm VAT) 1.826.000 2.741.000 3.109.000

——————-

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ người dùng 1900.6126 để được hỗ trợ, giải đáp. Để mua chữ ký số Viettel kê khai dịch vụ đấu thầu qua mạng liên hệ: 0988.89.85.88 để được hỗ trợ dịch vụ

Trân trọng thông báo!

 

Nguồn: https://muasamcong.mpi.gov.vn/web/guest

Đánh giá
Content Protection by DMCA.com