Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công BHXH trên dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn năm 2023

I. Cài đặt ứng dụng để đăng ký tài khoản dịch vụ công BHXH trên dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

 • Bước 1: cài đặt chữ ký số vào máy tính. Bạn có thể tham khảo tại bài viết: Cách cài đặt chữ ký số Viettel
 • Bước 2: Cài đặt Plugin ký số đăng ký & kê khai
 • Tải Extension ký số

dịch vụ công BHXH Description automatically generated

 • Bước 3: Cài đặt ứng dụng Plugin vào máy tính
 • Sau khi tải xong ứng dụng chọn cài đặt, cửa sổ cài đặt hiển thị nhấn Next

plugin dvc BHXH Description automatically generated

 • Nhấn Next

A screenshot of a computer Description automatically generated

 • Chọn Install

A screenshot of a computer Description automatically generated

 • Sau khi cài đặt xong chọn Finish

A screenshot of a computer Description automatically generated

II. Đăng ký tài khoản

* Cách thực hiện:

 • Bước 1: Cắm usb token (usb ký số) vào máy tính, mở trình duyệt bất kỳ, truy cập theo đường dẫn https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/#/index
 • Bước 2: Trên màn hình trang chủ, chọn “Đăng ký” để hiển thị màn hình đăng ký.

A person standing in front of a map Description automatically generated
Hình 1: Màn hình trang chủ

 • Bước 3: Trên màn hình đăng ký, chọn đối tượng đăng ký  “Đơn vị”, nhập các thông tin bắt buộc; Chọn “Đăng ký” để hiển thị màn hình ký số.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Hình 2: Màn hình đăng ký đơn vị

Ghi chú: Dữ liệu đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc, người dùng phải nhập.

 • Bước 4: Thực hiện ký số bằng cách nhấn “OK” để hiển thị màn hình nhập mật khẩu chữ ký.

A screenshot of a computer security Description automatically generated

Hình 3: Màn hình chọn chữ ký số

 • Bước 5: Nhập mật khẩu chữ ký, nhấn “OK” hoàn thành thao tác ký số.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Hình 5: Màn hình thông báo đăng ký thành công

 • Bước 6: Truy câp email để kích hoạt, hệ thống gửi mã kích hoạt để người dùng kích hoạt.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Hình 6: Màn hình email thông báo đơn vị đăng ký thành công

 • Bước 7: Sau khi kích hoạt vào email để nhận thông tin đăng nhập tên đăng nhập và mật khẩu.

A screenshot of a computer Description automatically generated

Hình 7: Màn hình email thông báo tên đăng nhập và mật khẩu của đơn vị

Khi đăng ký xong tài khoản trên dịch vụ công BHXH, bạn có thể đăng nhập vào để kê khai BHXH.

Trên đây là hướng dẫn của chukysoviettel-ca.com về cách đăng ký tài khoản BHXH trên dịch vụ công. Các bạn có thể tham khảo và làm theo để đăng ký được tài khoản. Tuy nhiên, khi bạn kê khai trên website dịch vụ công bảo hiểm xã hôi, có thể xảy ra nhiều lỗi và không được hỗ trợ tốt. Vì vậy, các bạn có thể đăng ký tài khoản phần mềm vBHXH của Viettel, để kê khai BHXH 1 cách nhanh nhất và hỗ trợ tốt nhất.

 

Đánh giá