chữ ký số viettel giá rẻ

“Chứng thư số” (CTS) là một dạng chứng thư điện tử do Tổ chức cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng cấp. Khách hàng khi được cấp CTS sẽ sử dụng CTS này để tạo ra chữ ký số trong các giao dịch điện tử. Các bên liên quan trong giao dịch điện tử có thể kiểm tra nguồn gốc của thông tin nhận được dựa vào chữ ký số và thông qua dịch vụ kiểm tra trạng thái.

Viettel-CA là tổ chức cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam.

* Các dịch vụ của Viettel-CA:

– Dịch vụ phát hành “Chứng thư số” : bao gồm việc xác thực khách hàng và cấp “Chứng thư số”.

– Thay đổi, gia hạn, tạm dừng, phục hồi và thu hồi “Chứng thư số”.

– Dịch vụ xác thực, kiểm tra tình trạng, công bố chứng thư số CRL, OCSP, LDAP.

– Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định.

Một số ứng dụng của chữ ký số:

– Kê khai thuế điện tử.

– Kê khai hải quan điện tử.

– Giao dịch ngân hàng điện tử.

– Giao dịch chứng khoán điện tử.

– Cổng thông tin 1 cửa quốc gia, công bố sản phẩm…

Ví dụ:

Kê khai thuế -> NNT ký lên tờ khai -> gửi cơ quan thuế -> Nhờ chữ ký số cơ quan thuế xác thực được người gửi….

Đối tượng áp dụng:

– Khách hàng của dịch vụ Viettel-CA là các Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu sử dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử.

Mô hình hoạt động: 

mo hinh chu ky so viettel hcm


Content Protection by DMCA.com