0986 59 68 79

Category: Kê khai bảo hiểm kBHXH

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam gddt.baohiemxahoi.gov.vn

Việc sử dụng cổng thông tin http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/ cần phải thực hiện thao tác đăng ký tài khoản sử dụng: Đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử Đơn vị cần chữ ký số (Token của những nhà mạng sau (chữ ký số Viettel-CA, FPT-CA, NewCA, SmartSign, OrigSign, VNPT-CA, BKAV-CA, …

BHXH THÔNG BÁO: V/V TẠM NGƯNG THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TỪ NGÀY 26/10/2015

Bắt đầu từ  ngày 26/10/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành cấu hình lại đường truyền phục vụ công tác giao dịch điện tử. Vì vậy các hồ sơ đơn vị sử dụng lao động nộp điện tử trong khoảng thời gian này sẽ không đến được cơ …