0986 59 68 79

Cách sửa lỗi không đúng phiên bản XML khi nộp báo cáo TNDN

– Trong quá trình nộp báo cáo TNDN, nếu bạn sẽ gặp dòng thông báo như sau: Phiên bản XML trên t ? khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên t ? khai: 2.2.3, phiên bản hệ thống yêu cầu: 2.3.1). Đây là cách phải làm:

– Mở tờ khai bằng phần mềm notepad, tìm kiếm dòng như trong hình sau:

– Bạn sửa dòng 2.2.3 thành 2.3.1 sau đó lưu lại file, đăng nhập lại vào website của tổng cục thuếđể nộp lại tờ khai, chúc các bạn thành công!

Content Protection by DMCA.com

Leave a Reply