logonhoBẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ CK-CA

Dành cho doanh nghiệp đăng ký mới
Mô tả gói cước
Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế, hải quan.
Thời gian sử dụng
 1 Năm
(Tặng 06 tháng)
 2 Năm
(Tặng 09 tháng)
 3 Năm
(Tặng 12 tháng)
Giá Chứng thư số
999.000
1.548.000
1.998.000
Giá USB Token
250.000
250.000
Miễn phí
VAT (10%)
124.900
179.800
199.800
Tổng giá (Đã VAT)
1.373.900
1.977.800
2.197.800
Tổng thời gian
18Tháng
33 Tháng
48Tháng
Dành cho doanh nghiệp chuyển dịch vụ về CKCA
Mô tả gói cước
Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế, hải quan.
Thời gian sử dụng
 1 Năm
 2 Năm
 3 Năm
Tặng 12 tháng & thêm thời gian sử dụng của chữ ký số cũ
Giá Chứng thư số
999.000
1.548.000
1.998.000
Giá USB Token
Miễn phí
Miễn phí
Miễn phí
VAT (10%)
99.900
154.800
199.800
Tổng giá (Đã VAT)
1.098.900
1.702.800
2.197.800
Tổng thời gian
24 Tháng +
36 Tháng +
48 Tháng +
Điều kiện cộng thêm thời gian còn lại của chứng thư số cũ:
 Thời gian của CTS cũ còn <3 tháng: Cộng thêm 3 tháng
– Thời gian của CTS cũ còn >3 tháng và <6 tháng : Cộng thêm 6 tháng
– Thời gian của CTS cũ còn >6 tháng: Cộng thêm 12 tháng
Dành cho doanh nghiệp gia hạn
Mô tả gói cước
Ký văn bản, tài liệu kê khai thuế, hải quan.
Thời gian sử dụng
 1 Năm
(Tặng 6 tháng)
 2 Năm
(Tặng 9 tháng)
 3 Năm
(Tặng 12 tháng)
Cộng thêm thời gian sử dụng
Giá Chứng thư số
999.000
1.548.000
1.998.000
VAT (10%)
99.900
154.800
199.800
Tổng giá (Đã VAT)
1.098.900
1.702.800
2.197.800
Tổng thời gian
18 Tháng
33Tháng
48Tháng
Lưu ý: Khách hàng cần gởi lại Token của nhà cung cấp trước cho CK-CA để đăng ký gói dịch vụ chuyển đổi nhà cung cấp.
Điều kiện cộng thêm thời gian còn lại của chứng thư số cũ:
 Thời gian của CTS cũ còn <3 tháng: Cộng thêm 3 tháng
– Thời gian của CTS cũ còn >3 tháng và <6 tháng : Cộng thêm 6 tháng
– Thời gian của CTS cũ còn >6 tháng: Cộng thêm 12 tháng
logoto
Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và thông tin nhanh nhất qua số điện thoại 0979.258.456 gặp Mr Phong!